Eir Vedlikehold

Eir Vedlikehold leverer alle tjenester som opprettholder standarden på bygget ditt. Vi tar oss av alt innen rengjøring og vedlikehold på en faglig smart måte, inne som ute.

Temporære tjenester

Behandling av gulv

For at et gulv skal se pent ut og vare lenge. Trenger det vedlikehold. Det forlenger ikke bare levetiden, men øker trivselen og gjør det lettere å holde rent i etterkant.

Vi tilbyr behandling og vedlikehold av alle typer gulv:

  • Linoleum
  • Vinyl 
  • Belegg med PUR overflate 
  • Steingulv 
  • Tregulv 

Hovedrengjøring

Når en bedrift flytter ut av sine gamle lokaler må det være renere enn noen gang. Lister, brytere, tak, vegger – alt må skinne.

Vi utfører komplett nedvask for både næringslokaler og boliger.

Vinduspuss

Vi elsker rene vinduer, og de plager oss når de er skitne. Rene vinduer gjør at vi trives inne i lokalet, og får bedriftens ytre til å skinne. 

Vi leverer både tradisjonell vinduspuss og med rentvannsystem. Dette sikrer rene og pene vinduer. 

Møbel- og tepperens

For å forlenge levetiden til våre kunders stoler og tepper må de dyprengjøres fra tid til annen. Impregnering forhindrer at smuss og søl trenger ned i fibrene på tekstilet. 

Vi tilbyr rens og impregnering av alle type tekstiler på stoler/sofa, tepper og gardiner. 

Brakkevask

Vi tilbyr frekvensbasert renhold av brakkerigger tilknyttet bygg og anleggsområder. Leveranse av forbruksartikler som papir, såpe og liknende kan også inkluderes i leveransen til ditt anlegg.

Rens av rulletrapp

En rulletrapp trenger også vedlikehold, og kan være innbydende å se på. Dersom en rulletrapp er tilsmusset på glassverket eller på trinn og opptrinn, kan dette bidrar til å forringe helhetsinntrykket i det arealet den er plassert i. Vi utfører rengjøring av trinn og opptrinn, repoer rekkverk og rullebånd, slik at gjestene i bygget får et godt helhetsinntrykk.

Smittevask og desinfisering

Smitte og bakterier sprer seg raskt, og ligger ofte på lur i kriker og kroker. Som pandemien har lært oss: Det gjelder å være nøye. 

Ved uheldige hendelser som innebærer smitterisiko, eksempelvis oppkast, kloakk o.l., utfører vi smittefaglig rengjøring som sikrer at bakterier/smitte ikke sprer seg. 

Bygg og industri

RTB-oppfølging

Rent eller tørt bygg (RTB) har fått mer og mer fokus de siste årene, og er et krav på de fleste byggeprosjekter. I teorien skal alle faggrupper rydde etter seg slik at sikkerheten og arbeidsmiljøet blir godt ivaretatt. En ryddig og ren arbeidsplass bidrar til økt effektivitet og ivaretar sikkerheten og trivselen på byggeplassen. 

Vi tilbyr en RTB-konsulent som følger opp byggeplassen i henhold til kravene i RTB- håndboken. Våre kunder kan derfor være trygge på at kravene i håndboken blir overholdt. Vi leverer RTB-tjenester til alle typer bygg. 

Vi tilbyr også objektive målinger for å dokumentere at støvnivåene på et nybygg er innenfor de gjeldende krav. Målingene utføres ved hjelp av en støvmåler, og rapporter utarbeides som dokumentasjon. 

Byggvask

Under en byggeprosess samler det seg mye støv, og gjerne der du minst aner det. Da er det viktig å foreta rengjøring etter foreliggende forskrifter, slik at du får et godt innemiljø, og kan vise frem et skinnende rent bygg til de som skal ta over. 

Vi tilbyr alle typer rengjøring på en byggeplass: Programmert renhold i byggeperioden, klargjørende byggrengjøring og avsluttende byggrengjøring. 

Industrirenhold

Industrirenhold er en mer krevende prosess enn tradisjonelt renhold. Forurensing og søl av kjemikalier, oljebaserte stoffer m.m. gjør at rengjøring krever god kompetanse. HMS står i hovedfokus. 

Vi tilbyr rengjøring av alt fra ferskvannstanker, fueltanker, skip og plattformer generelt, til industrihaller, lager og verksted. 

Rigg/hjelpearbeider

Trenger du en hjelpende hånd på ditt anlegg eller byggeplass?

Vi leverer dyktige rigg-/hjelpearbeidere som kan bistå deg med alt forefallende arbeid som kan oppstå i løpet av dagen. Våre ansatte er vant til å gå på byggeplasser og vet hvordan de skal håndtere en slik arbeidsplass. 

Syrevask

Noen flater er ekstra vanskelige å få fjernet skitt fra.

For skifer, fliser, stål og lignende tilbyr vi syrevask, slik at flatene blir som nye.

Fjerning av grafitti

Graffiti og tagging kan for mange oppleves som skjemmende. Vi kan hjelpe deg med å fjerne dette! 

Vi innehar kompetanse og sertifiserte medarbeider som kan fjerne graffiti og tagging fra alle typer overflater. 

Vi leverer også antigraffitibehandling som en forebyggende effekt. Graffiti og tagging vil da ikke feste seg like godt til overflaten og fjernes mye enklere enn på ubehandlete overflater. 

Vaktmestertjenester

Generelle vaktmestertjenester

Alt for mange ansatte og ledere bruker tiden sin som vaktmester, når de kunne brukt den til noe mer nyttig. 

Skifting av lyspærer, oppheng av whiteboard og bilder, småreparasjoner, rengjøring av søppelbøtter, spyling av uteplasser, klipping av plen, fjerning av tyggis, samt mindre tømrearbeid o.l. 

Våre vaktmestre står klare til å bistå din bedrift eller borettslag til å få unna slike forefallende oppgaver. 

Rens av takrenner

Tette takrenner kan være roten til mange problemer. Det er derfor viktig å rense dem jevnlig. 

Vi har spesiallaget utstyr til rens og rengjøring av takrenner. La oss hjelpe deg! 

Duesikring

Duer kan være en vedlikeholds- og helsemessig byrde.  
De kan ofte skitne til de flotte fasadene på et bygg, og forårsake sykdom.

Duer tiltrekker seg gjerne andre skadedyr, som kan være svært kostbart å fjerne når de har fått etablert seg. 

Med våre duesikringsløsninger trenger du ikke tenke på dueskitt i fremtiden. Med duesikring på tak, gesimser, skilt og baldakiner vil problemet fly vekk. 

Utvendig vedlikehold

Vintervedlikehold

Det er huseiers eller borettslagets ansvar å påse at fellesarealet man har ansvar for er sikre å bruke for bilister og fotgjengere. Brøyting og salting er viktig i vinterhalvåret. 

Vi utfører salting og brøyting på dine utearealer, både maskinelt og for hånd. Etter forhåndsbestemte nivåer rykker vi ut og salter eller brøyter dine veier og fortauer. Våre kunder trenger ikke sitte og følge med på temperaturer, vind og føreforhold. Vi overvåker dette 24 timer i døgnet. 

Gressklipping

Ingenting er som en veltrimmet gressplen. Vi tilbyr klipping av gress til det offentlige og private. Vi sørger for at din gressplen ikke blir overgrodd, og ser trimmet ut hele sesongen. 

Om behovet skulle være til stede tilbyr vi også kalking og gjødsling av dine grøntareal. 

Vedlikehold grøntanlegg

For både bedrifter og borettslag som har egne uteområder er det viktig at disse fremstår som rene, pene og attraktive. 

Planter må plantes. Busker og trær må trimmes. Bed må lukes og bearbeides. Løv må fjernes, og uteplassen må kostes og rengjøres. 

Vi lager en plan tilpasset ditt anlegg og sørger for alt ser bra ut hele sesongen. 

Tak- og fasadevask

En ren fasade er det første dine besøkende ser, og bør derfor holdes ren og pen. Ikke bare ser fasadene bedre ut etter rengjøring, men det forlenger også levetiden på materialene i fasaden. 

Vi har utviklet et eget fasadeprogram der vi tilpasser rengjøring og vedlikehold til din fasade. Vi har det nyeste utstyret på markedet og motiverte medarbeidere som står klar til neste oppdrag. 

Vi tilbyr også impregnering av tak og fasader for å ytterligere forlenge levetiden til overflaten, og utfører gjerne småreparasjoner. 

Kostebiltjenester

Løv, grus og annet rusk samler seg fort på dine uteområder. En kostebil er løsningen! 

Vi leverer kostebiltjenester til det offentlige, næring og private. La oss få deres uteområder til å skinne. 

Maling

Inn- og utvendig maling

Vi utfører malerarbeid inne og ute på nybygg og eksisterende bygg. For oss er det viktig at vi bruker den nyeste teknologien som er tilgjengelig. Dette for å være effektiv og for å sikre god kvalitet på det arbeidet som skal utføres.

Vi samarbeider med ledende leverandører i Norge og har lang og god kompetanse på alle typer malerarbeid.

Industrimaling

Industrimaling krever en helt annen kompetanse enn tradisjonelt malerarbeid. 

Områdene som skal behandles er ofte i metall og har en egen kravspesifikasjon spesielt laget for den type belastning den blir utsatt for. 

Her er alle operasjoner svært viktig. Forarbeid, f.eks. sandblåsing, og grunnarbeid, f.eks. priming og toppstrøk, må utføres med største nøyaktighet og tilfredsstille kravspesifikasjonen. Tykkelsen på hvert enkelt malingsstrøk er også svært viktig i dette arbeidet. Om dette ikke overholdes, kan ikke produsenten garantere for den styrken og de egenskapene som produktet skal ha. Dette kan være kritisk, og i verste fall årsak til alvorlige ulykker, spesielt siden behandlingen ofte foregår på båter og plattformer, ferskvannstanker, fueltanker, bærende konstruksjoner og lignende. Sammen med vår leverandør Jotun, sikrer vi at sluttproduktet holder de spesifikasjonskravene som er beskrevet. 

Epoxymaling

Vi utfører behandling av gulv med to-komponent, slitesterk epoxy. Vi finner den rette typen til deg ut ifra hvilken belastning den skal utsettes for. Om underlaget trenger å utbedres før påføring kan vi også gjøre dette. Enten det er utbedringer med sement basert masse eller epoxybasert masse. 

Cato Malnes
Cato Malnes Salgssjef Renhold For generelle henvendelser: tel 02517